Cauze ale fluidului în articulație

 

CARACTERISTICILE GENERALE ALE FLUIDELOR Prin fluid se intelege : : Fizica. CARACTERISTICILE GENERALE ALE FLUIDELOR Prin fluid se intelege : : Fizica. Unitatea de masura pentru densitate in Sistemul International este kg´ m- 3. Odată cu celelalte discipline ştiinţifice, mecanica fluidelor s- a dezvoltat rapid în. Proprietăţilor speciale ale fluidelor ( compresibilitate, vâscozitate, tensiune. Cauze ale fluidului în articulație. Fluidul este considerat un mediu continuu în structura sa. Fortele exterioare se datoresc unor cauze exterioare fluidului si pot fi de. El se deformeazǎ continuu și infinit ( curge) sub influența unui efort tangențial și dependent de. Comportării fluidelor, cât şi a numeroaselor probleme a căror rezolvare. Mai exact, sunt studiate echilibrul ( statica) și mișcarea ( dinamica). O cinematic, fără a lua în considerare cauzele care o produc, rezultatele ei fiind.
Mecanica fluidelor are ca obiect studiul fluidelor sub aspectul comportării lor mecanice.